Duurzaam

Duurzaam gebouwd en energieneutraal wonen

De woningen zijn duurzaam ontworpen en ontwikkeld. Logisch, want het doel is een woonbuurt te realiseren voor bewoners die er nog lang zullen wonen. Duurzaamheid gaat over meer dan alleen het energiegebruik van de woningen. Ook het (her)gebruik van materialen, bestrijden wateroverlast en hittestress, energiezuinig bouwen en flexibiliteit in woningindeling zijn hierbij van belang.

Om de woningen volledig energieneutraal te maken wordt alle gebouwgebonden energie 100% duurzaam opgewekt en wordt onder andere isolatie en beglazing toegepast die beter zijn dan het Bouwbesluit voorschrijft. Door beter te bouwen dan het Bouwbesluit voorschrijft wordt de eerste besparing gerealiseerd. Immers energie die niet nodig is, hoeft ook niet te worden opgewekt. Het ventilatiesysteem is zo ingericht dat het nauwelijks gepaard gaat met warmteverlies en de woningen worden voorzien van warmtepompen in combinatie met vloerverwarming. De warmtepomp zorgt voor de ruimteverwarming en de bereiding van warm tapwater. Daarnaast biedt de warmtepomp mogelijkheid tot koelen, wat de woningen naar een bijzonder hoog comfortniveau brengt.

Tot slot passen we zoveel PV panelen toe zodat het aandeel duurzame energie naar 100% gaat. Hierdoor wordt het gebouwgebonden energiegebruik volledig duurzaam opgewekt en voldoen we aan de eisen van een energieneutrale woning. Als toekomstige bewoners krijgt u waar voor uw geld: namelijk een energiezuinige, bijzonder comfortabele en gezonde woning op maat in een groene omgeving. Kortom, duurzaam in alle facetten. De energiekosten beperken zich dan alleen nog tot het eigen bewonersgebruik, het comfort wat men daarvoor terugkrijgt is hoog.

  • Alle gebouwgebonden energie 100% duurzaam opgewekt
  • Zowel verwarmen als koelen met de warmtepomp!
  • Overal vloerverwarming in het appartement
  • Maximaal aantal PV-panelen
Inschrijven

Heeft u interesse in dit project?

Schrijf u in